Intranet ➔
  • Categorie: Nieuws, Team:

Steun het sportieve programma van TDR

  • door
  • op 18-12-2016
  • 0

https://wijzijnsport.nl/campagnes/team-distance-runners/steun-het-sportieve-programma-van-tdr/ 

 

Team Distance Runners (TDR) is een trainings- en opleidingscentrum voor talentvolle atleten op het gebied van midden en lange afstand-lopen. TDR brengt talent samen en biedt hen een "tailor-made" trainingsprogramma dat in combinatie met een rijke leeromgeving zorgt dat deze atleten hun individuele talent  tot het maximum kunnen ontwikkelen.Tevens is TDR een hardloopteam dat uitkomt in zowel nationale als internationale wedstrijden.

 

TDR heeft een filosofie die gebaseerd is op de begrippen passion, perfection, performance;

Het bedrijven van topsport begint met de passie voor wat je aan het doen bent; zonder het hart zullen alle inspanningen nooit tot het optimale resultaat leiden. Emotie is het sleutelwoord om boven jezelf uit te kunnen stijgen, om iets te doen dat je nog nooit hebt gepresteerd: Iedere keer opnieuw. Vervolgens is streven naar perfectie geen doel op zich maar een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering. Uiteindelijk draait alles om de prestatie. Deze vindt zijn oorsprong in het gepassioneerd, perfect en gedisciplineerd uitoefenen van de sport. Garanties zijn er niet, net zo min als er grenzen zijn. Het ontbreken van zowel bodem als plafond zorgen voor onbegrensde teleurstelling en vreugde. En dat maakt dat sport een volwassen manier is om jezelf en de mens te begrijpen en daardoor ook na de sportieve carrière in de maatschappij succesvol te zijn.

 

Om het sportieve programma te verstevigen en de kosten voor de atleten om dit programma te kunnen volgen omlaag te brengen zijn we op zoek naar financiële ondersteuning. Het sportieve programma bestaat uit dagelijkse trainingssessies olv een fulltime hoofdcoach, ondersteund door parttime assistenten. Verder is er een medisch coördinator in dienst en wordt er gewerkt met diverse specialisten, oa op het gebied van krachttraining, voeding en mentale training. Er wordt geïnvesteerd in het huren van diverse accommodaties, kennis en scholing en de aanschaf van materialen.

 

Reis- en verblijfskosten voor deelname aan internationale wedstrijden neemt een flinke hap uit het budget en is iets waarbij we met name de jonge atleten willen ondersteunen.

Tenslotte zijn er nog de onmisbare trainingsstages. Afhankelijk van leeftijd, specialisatie en het niveau van de atleet kan er worden deelgenomen aan 3 trainingsstages per jaar, welke per atleet tussen de €1000,- en €3000,- per stage kost.

 

Na het wegvallen van hoofdsponsor PwC, die middels een succesvolle jarenlange samenwerking van bijna 10 jaar sterk heeft bijgedragen aan de verdere professionalisering van TDR, heeft TDR het sportieve programma in stand kunnen houden dankzij de steun van een aantal trouwe partners en (sub)sponsors. 

In een tijd waarin de jeugd aan allerlei verleidingen bloot staat die lijf en geest niet gezonder maken willen wij graag hogerop en samen met u dit programma verder versterken. Wij geven onze jonge talenten graag iets mee waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. En daarbij gaan we de lat niet lager leggen. Maar via deze actie willen we toch ook de persoonlijke onkosten van onze atleten omlaag brengen. We hopen op uw bijdrage om voor onze talenten het pad naar de (inter)nationale top mogelijk te maken.  

 

https://wijzijnsport.nl/campagnes/team-distance-runners/steun-het-sportieve-programma-van-tdr/

 


000
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit bericht.